huurvoorwaarden


Huurvoorwaarden

Span Caravan Verhuur.

Artikel 1 :

  1. De algemene huurvooraarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van een overeenkomst,acceptatieservan alsmede van de tot stand gekomen overeenkomst.
  2. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend blijken,zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.
  3. Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.
  4. In deze huurvoorwaarden wordt omwille van leesbaarheid,voor zowel mannelijke als vrouwelijke huurders de mannelijke vorm gebezigd. Hiermee wordt geen seksediscriminatie beoogd.
  5. Alwaar in deze huurvoorwaarden 'verhuurder'staat vermeld wordt hiermee- Span Caravan verhuur- bedoeld .

Artikel 2 :

offerte ,huurprijs,kosten en borgsom.

  1. Een offerte door de verhuurder is slechts bindend indien dit uitdrukkelijk vermeld is in combinatie met de geldigheidsduur van de aanbieding.
  2. door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de op huurovereenkomst vermelde huurperiode,huurprijs,boekings- en huurvoorwaarden en waarborgsom.
  3. De aanbetaling van huursom en/of borgsom strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde caravan. zij strekt mede tot verhaal van de kosten en schade

 

Meer info aanvragen


5
Solifer G5

Webwinkel:Effecton